บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 500 บาท

2,500Points

Product Code: CC-0030

เงื่อนไข
1.บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือ รับมูลค่าของบัตรคงเหลือคืน หรือ โอนมูลค่าของบัตรไปยังบัตรอื่นได้
2.หากบัตรชำรุด หรือสูญหาย ทางบางจากฯ ไม่สามารถออกบัตรทดแทนให้ได้
3.บัตรมีอายุ 2 ปี โดยมีระบุวันหมดอายุตามหน้าบัตร
4.สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนและร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
5.จำกัดการแลก 5 ใบ/1 หมายเลขบัตรสมาชิก/1 เดือน