ประกันอุบัติเหตุ “สุขใจ” ทุนประกันภัย 100,000 บาท

500Points

Product Code: IO-0029

ประกันอุบัติเหตุสุขใจ ถูกออกแบบมาเพื่อสมาชิกบางจากโดยเฉพาะ โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจลและนัดหยุดงาน รวมถึงค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอีกด้วย

ข้อตกลงความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกัน

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ  
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป 100,000
1.2 จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย  50,000
1.3 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  50,000
1.4 จากการจลาจลและหยุดงาน  50,000
2.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 10,000

 

Detail

ขั้นตอนการแลกคะแนน

  • ลูกค้ากรอกข้อมูลการแลกคะแนนให้ครบถ้วน
  • ตัวแทนบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ติดต่อสมาชิกเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว
  • สมาชิกรอรับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง
  • ทางบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จัดส่งบัตรประกันอุบัติเหตุให้สมาชิกตามที่อยู่

หมายเหตุ

 ข้อมูลที่ แสดงนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการแลกคะแนนเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-157-8899 (วันทำการ จ-ศ 08.30 – 17.30 น.)

 

(มูลค่า 100.-)

วันที่จัดรายการ 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61