กระเป๋าสานผักตบชวา

2,500คะแนน

Product Code: VV-0027

กระเป๋าสานผักตบชวา ขนาด 20 x 22 ซม. ใช้หิ้วถือ มีฝาปิด สีธรรมชาติ