บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 300 บาท

1,500คะแนน

Product Code: CC-0013

เงื่อนไข

1.บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือ รับมูลค่าของบัตรคงเหลือคืน หรือ โอนมูลค่าของบัตรไปยังบัตรอื่นได้

2.หากบัตรชำรุด หรือสูญหาย ทางบางจากฯ ไม่สามารถออกบัตรทดแทนให้ได้

3.บัตรมีอายุ 2 ปี โดยมีระบุวันหมดอายุตามหน้าบัตร

4.สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิกเพื่อสะสมคะแนนและร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

5.จำกัดการแลก 5 ใบ/1 หมายเลขบัตรสมาชิก/1 เดือน