ประกันอุบัติเหตุ “สุขใจ” ทุนประกันภัย 100,000 บาท

500คะแนน

Product Code: IO-0029

​ประกันอุบัติเหตุสุขใจ ถูกออกแบบมาเพื่อสมาชิกบางจากโดยเฉพาะ โดยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การจลาจลและนัดหยุดงาน รวมถึงค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอีกด้วย

 

ตารางข้อตกลงตุ้มครองและเบี้ยประกัน

ข้อตกลงความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน  (บาท)
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุ  
1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป  100,000
1.2 จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย  50,000
1.3 จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  50,000
1.4 จากการจลาจลและหยุดงาน  50,000
2.ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ 10,000

 

รายละเอียด

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • อายุรับประกัน 15-70 ปี
  • ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี

นับตามรอบวันเริ่มความคุ้มครอง รอบวันที่ 1 และ 16 ของเดือน (หลังจากทางตัวแทนประกันได้รับข้อมูลสมาชิกครบถ้วน)

ตัวอย่างเช่น สมาชิกยืนยันข้อมูลเพื่อทำประกันในวันที่ 1-15 ของเดือน จะเริ่มความคุ้มครองวันที่ 16 ของเดือนนั้น สมาชิกยืนยันข้อมูลเพื่อทำประกันในวันที่ 16-31 ของเดือน จะเริ่มความคุ้มครองวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

  • การจัดส่งเอกสารคุ้มครองให้สมาชิก ทางบริษัทประกันจัดส่งเอกสารใบรับรองและบัตรประกันอุบัติเหตุให้แก่สมาชิกบัตรบางจาก ตามที่อยู่ที่สมาชิกยืนยัน ทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่เริ่มมีผลคุ้มครอง

 

ขั้นตอนการแลกคะแนน

  • ลูกค้ากรอกข้อมูลการแลกคะแนนให้ครบถ้วน
  • ตัวแทนบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ติดต่อสมาชิกเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว
  • สมาชิกรอรับ SMS ยืนยันความคุ้มครอง
  • ทางบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จัดส่งบัตรประกันอุบัติเหตุให้สมาชิกตามที่อยู่

หมายเหตุ

 ข้อมูลที่ แสดงนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการแลกคะแนนเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย

 

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-157-8899 (วันทำการ จ-ศ 08.30 – 17.30 น.)

 

(มูลค่า 100.-)

วันที่จัดรายการ 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61