สายยางยืดได้ 7 เมตร

1,700คะแนน

Product Code: KP-0011

นวัตกรรมใหม่สายยางยืดได้สำหรับรดต้นไม้หรือทำความสะอาดทั่วไป สำหรับบ้านที่มีปั๊มน้ำเนื่องจากจะได้มีแรงดันน้ำส่งและสามารถยืดได้ถึง 7 เมตร สามารถกระจายน้ำที่หัวปรับ