หม้อหุงข้าวระบบดิจิตอล Oxygen

6,000คะแนน

Product Code: KP-0005

สำหรับหุงข้าวด้วยระบบดิจิตอลขนาดความจุ 1 ลิตร เลือกปุ่มการทำงานอตัโนมัติ เลือกหุงข้าวได้หลายประเภท เช่น ทำซุป ตุ๋น และทำเค้ก สามารถตั้งเวลาและเตรียมเวลาหุงได้ รับประกัน 1 ปี มอก.1039-2547

 

(มูลค่า 1,390.-)

 

วันที่จัดรายการ 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61