หม้อทอดไร้มันดิจิตอล Oxygen

26,000คะแนน

Product Code: KP-0003

หม้ออบทอดเพื่อสุขภาพไร้น้ำมัน ขนาดความจุ 9 ลิตร ปรุงอาหารแบบไร้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อย ทำอาหารได้หลายรูปแบบทั้งอาหารและขนม กระทะเคลือบสาร Non-Stick ป้องกันอาหารติดเกาะ รับประกัน 1 ปี

 

(มูลค่า 5,970.-)

 

วันที่จัดรายการ 1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 61