เงื่อนไขการแลกของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. การจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่สมาชิกใช้เวลา 15 ทำการ (จัดส่งภายในประเทศเท่านั้น)
  3. คะแนนในบัตรสมาชิกจะถูกตัดในวันทำการถัดไป หลังจากที่มีการติดต่อแลกของรางวัล
  4. ขอสงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสำหรับเจ้าของบัตรสมาชิกที่มีชื่อตรงกับในระบบเท่านั้น
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ ของรางวัล (มูลค่าไม่ต่ำกว่า หรือ เท่ากับของรางวัลที่เลือก)
  6. ติดต่อสอบถามและแลกของรางวัล Bangchak Call Center 1651 กด 4